หลักสูตรระยะสั้น วันที่ 26 มกราคม 2562

Program outline:

เรียนรู้การทำอาหารไทย 2 เมนู

- น้ำพริกลงเรือ หมูหวาน ปลาฟู

- ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ

 

 

No. of participants : 15 persons per class

Accredited by:
โรงเรียนการอาาหารไทย เอ็ม เอส ซี
Term Start:
26 มกราคม 2562
Duration:
09:00 - 14:00
Study Hour:
5 ชั่วโมง
Course Fee:
2,500 บาท
Kitchen equipment:
-

Remark: -