หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ

Program outline:

1 สุขาภิบาลอาหาร
2 การจัดการวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
3 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานครัว
4 หลักการประกอบอาหารไทย และการประกอบอาหารไทยพื้นฐาน
5 การประกอบอาหารไทยประเภท แกงและต้ม
6 การประกอบอาหารไทยประเภท ยำ ลาบ พล่า
7 การประกอบอาหารไทยประเภท ผัด และทอด
8 ขนมไทย1
9 ศิลปะการตกแต่งและนำเสนออาหาร
10 อาหารว่างไทย 1
11 อาหารไทย 4 ภาค
12 เครื่องดื่ม
13 ยำ ลาบ พล่า 2
14 ขนมไทย 2
15 แกงและต้ม 2
16 จานเดียวและอาหารชุด1
17 อาหารชาววัง
18 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับครัวอาหารไทย
19 การจัดการร้านอาหารไทย
20 การผลิตอาหารปริมาณมากและการจัดการงานเลี้ยง
21 อาหารไทยร่วมสมัย
22 อาหารประเภท น้ำพริกเครื่องจิ้ม เครื่องเคียง และ ของแนม
23 อาหารจานเดียวและอาหารชุด 2
24 อาหารว่างไทย 2
เรียน 9 เดือนและฝึกงานอีกเป็นเวลา 9 เดือน

 

 

No. of participants : 25 persons per class

Accredited by:
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
Term Start:
2 พฤษภาคม 2562
Duration:

ระยะเวลาเรียน : 9 เดือน
ระยะเวลาฝึกงาน : 9 เดือน

Study Hour:
-
Course Fee:
225,000 บาท
Kitchen equipment:
-

Remark: -