หลักสุตรระยะสั้น วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

Program outline:

หลักสูตรการทำอาหารไทยระยะสั้น 2 เมนู

- หลนปู

- หมี่กรอบชาววัง

 

 

No. of participants : 15 persons per class

Accredited by:
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
Term Start:
10 พฤศจิกายน 2561
Duration:
09:00 - 14:00 น.
Study Hour:
4 ชั่วโมง
Course Fee:
2,500 บาท
Kitchen equipment:
-

Remark: -