หลักสูตรเชฟอาหารไทยแบบเร่งรัด 12 วัน

Program outline:

ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย 3 ช.ม.
หลักการประกอบอาหารไทย 3 ช.ม.
สุขาภิบาลอาหาร 3 ช.ม.
ศิลปะการจัดตกแต่งและนำเสนออาหาร 3 ช.ม.
อาหารประเภทแกงและต้ม 16 ช.ม.
อาหารประเภทยำ ลาบ พล่า 8 ช.ม.
อาหารเรียกน้ำย่อยและอาหารว่างไทย 8 ช.ม.
อาหารไทยประเภทผัดและทอด 8 ช.ม.
น้ำพริกเครื่องจิ้ม เครื่องเคียงและของแนม 8 ช.ม.
อาหารจานเดียว-ประเภทข้าว 8 ช.ม.
อาหารจานเดียว-ประเภทเส้น 8 ช.ม.
ขนมไทย 16 ช.ม.
สอบ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 4 ช.ม.

หลักสูตรรวมตำรับอาหารไทยไม่น้อยกว่า 50 ตำรับ/หลักสูตร
ช่วงเวลา : อาทิตย์ (เต็มวัน)
ระยะเวลา : 12 สัปดาห์ x 1วัน/ สัปดาห์ (6-8 ชั่วโมง/วัน)
ค่าลงทะเบียน 75,000 บาท รวมเสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน 1 ชุด

 

 

No. of participants : 25 persons per class

Accredited by:
  • โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี
Term Start:
-
Duration:
-
Study Hour:
Course Fee:
75,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวมเอกสาร วัตถุดิบ/วัสดุ ชุดเชฟ 1 ชุด (ไม่รวมรองเท้า) 

(สั่งเพิ่ม 3,000 บาท ต่อชุด)

Kitchen equipment:
-

Remark:

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2ใบ
  • ใบรับรองแพทย์