Thai Cuisine Chef Diploma ระดับ 2

เปิดเทอมใหม่กันแล้ว! สำหรับนักเรียนหลักสูตร Diploma ระดับ 2 วันนี้เป็นการWork shop ซักซ้อมการปาดซอสแบบต่างๆ และการแตกไอเดียในการใช้วัตถุดิบสำหรับตกแต่ง ก่อนที่จะลงปฏิบัติจริงในสัปดาห์ต่อๆไปค่ะ

ภาพบรรยากาศ