Exclusive Course อาหารไทยโบราณ

ในวันพุธที่ 11 พ.ค. 2559 คุณพีท เจ้าของเพจชื่อดัง กินกับพีท เที่ยวกับผม และคุณอ้อ เจ้าของเพจทำอาหารชื่อดัง Easycooking ได้ให้เกียรติมาเรียนคอร์สอาหารไทยโบราณ ได้แก่เมนูหมี่กรอบชาววัง และขนมจีนน้ำพริก สอนโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง ได้ทั้งความรู้ทางทฤษฎี และเคล็ดลับต่างๆในการปฏิบัติ ที่เชฟชุมพลได้ถ่ายทอดให้คุณพีทและคุณอ้อ นำไปประยุกต์ใช้กับการทำอาหารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศ