เครื่องเคียงของแนม

ภาพบรรยากาศการเรียนเครื่องเคียงของแนม
ของนักเรียนเชฟมืออาชีพอาหารไทยรุ่นที่ 4 กับเชฟน้อยสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ กับเมนู ปูจ๋า และหมี่กรอบ

ภาพบรรยากาศ