MINOR Founder’s Day 2018

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ทาง โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ได้รวมพลังทำความดีกับ Sizzler, BreadTalk และ ThaiExpress ในการร่วมกิจกรรม MINOR Founder's Day โดยพี่ ๆ ได้สอนน้อง ๆ นักเรียนให้ "รักห้องเรียน - รักโรงเรียน - รักโลก" สำหรับ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ทางเชฟชุมพล และทีมงาน ได้ให้ความรู้และเปิดสอนการทำ "ขนมช่อม่วง" ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมูลเหล็ก จ.ปทุมธานี บอกได้เลยว่า มีทั้งความสุข ความสนุก และรอยยิ้มของทุกคนตลอดทั้งกิจกรรมจริง ๆ

ภาพบรรยากาศ