เดอะ มอลล์ เจทั่วทิศกุศลจิตทั่วไทย

เชฟชุมพล แจ้งไพร (กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี) ร่วมงาน “เดอะมอลล์ เจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย” เพื่อเชิญชวนร่วมถือศีล กินเจ เพื่อกุศลมงคลแห่งชีวิต ภายในงานปีนี้ลิ้มรสกับเมนูเจพิเศษรังสรรค์ขึ้นโดยใช้ข้าวจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมอาหารเจต้นตำรับทั้งคาวหวานจากร้านอาหาร และภัตตาคารชั้นนำทั่วประเทศ รวมทั้งยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกมากมาย

ภาพบรรยากาศ