S&P SENIOR CHEF TRAINING

คุณวิฑูรย์ ศิลาอ่อน และทีมงาน ที่ไว้วางใจโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ให้ร่วมจัดการอบรม "S&P SENIOR CHEF TRAINING" ระยะเวลา 3 วัน ทุกท่านจะได้รับความเป็นเชฟมืออาชีพจากเราแน่นอน

ภาพบรรยากาศ