หลักสูตร World Top Ten Thai Food

ภาพบรรยากาศ Exclusive Courses เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

ภาพบรรยากาศ