Calendar

< September 2019 >
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย

Duration: 01/09/2019 - 29/02/2020
Study Hours: จำนวนชั่วโมงเรียน : 255 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ) 
จำนวนชั่วโมงฝึกงาน:  568 ชั่วโมง
No.of Participants: 25
Course Fee : 85,000.00 บาท

หลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ แบบเร่งรัด 12 วัน

- เป็นผ้ทูี่มีความสนใจในหลักสูตร - เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี ถึง 60 ปีบริบรูณ์ - วฒุิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า - เป็นผู้ที่สามารถฟัง,พูด,อ่าน,เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ - สขุภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรงติดต่อทางเดินอาหาร

Duration: 14/09/2019 - 07/12/2019
Study Hours: 6-8 ชั่วโมง
No.of Participants: 15
Course Fee : 65,000.00 บาท