Thai Professional Cookery Certificate II

Program outline:

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ (Thai Professional Cookery Certificate) เป็นหลักสูตรที่สอนทำอาหารไทยแท้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้นักเรียนทุกคนเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคต แบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน การเรียนการสอนครอบคลุมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และไม่ได้มีแค่การเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปฝึกงาน ลงแข่งขัน และทำกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นการเปิดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ฝึกทักษะในการทำอาหาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี รวมถึงทางโรงเรียนไม่ได้มีสอนแค่อาหารไทยเท่านั้น ขนมไทยและแกะสลักก็ยังรวมอยู่ในหลักสูตรนี้อีกด้วย มีเชฟผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงการอาหารไทยคอยดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับกลาง

 • การประกอบอาหารไทยประเภท ยำ ลาบ พล่า 2
 • อาหารประเภทแกง และต้ม 2
 • ขนมไทย 2
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทย 4 ภาค
 • อาหารจานเดียวและอาหารชุด ประเภทข้าว และเส้น 1
 • อาหารว่างไทย 1
 • ศิลปะการตกแต่งและนำเสนออาหาร
 • การแกะสลัก ผัก ผลไม้ ระดับ 1
 • เครื่องดื่ม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผ่านการเรียนหลักสูตร เชฟอาหารไทย ระดับต้น (ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)
 • เทียบโอนประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรอาหารไทยไม่น้อยกว่า 96 ชั่วโมง  
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานครัว
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อทางเดินอาหาร
 • ไม่เคยถูกพิพากษาให้ต้องโทษหรือจำคุก

 

ช่วงเวลาเปิดเรียน : มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม
ระยะเวลาเรียน : 8.5 สัปดาห์ (รวมสอบจบ) 
จำนวนชั่วโมงเรียน : 262 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 

 

No. of participants : 25 persons per class

Accredited by:
Thai Ministry of Education
MSC Thai Culinary School
Term Start:

16  January 2019

Duration:
ระยะเวลาเรียน: 3 เดือน
ระยะเวลาฝึกงาน: 3 เดือน
Study Hour:

จำนวนชั่วโมงเรียน : 263 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ)
จำนวนชั่วโมงฝึกงาน : 568 ชั่วโมง

Course Fee:

ค่าเรียน : 75,000 บาท

Kitchen equipment:

ค่าชุดยูนิฟอร์ม : ฟรี เสื้อเชฟ 2 ตัว, ผ้ากันเปื้อน 1 ผืน, หมวกเชฟ (กระดาษ) 1 ใบ (สำหรับผู้สมัครเข้าเรียน ระดับกลาง ใหม่ เท่านั้น)

ค่าอุปกรณ์ : สอบถามรายละเอียด

Remark: -