Thai Professional Cookery Certificate 2

Program outline:

       Thai professional Cookery Certificate 1เป็นหลักสูตรที่สอนทำอาหารไทยแท้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้นักเรียนทุกคนเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคต แบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน การเรียนการสอนครอบคลุมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และไม่ได้มีแค่การเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปฝึกงาน ลงแข่งขัน และทำกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นการเปิดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ฝึกทักษะในการทำอาหาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี รวมถึงทางโรงเรียนไม่ได้มีสอนแค่อาหารไทยเท่านั้น ขนมไทยและแกะสลักก็ยังรวมอยู่ในหลักสูตรนี้อีกด้วย มีเชฟผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงการอาหารไทยคอยดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

Thai Cuisine ChefCertificate Level 1
 • การสุขาภิบาลอาหาร
 • การจัดการวัตถุดิบและการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหาร
 • การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานครัว
 • หลักการประกอบอาหารไทย และการประกอบอาหารไทยพื้นฐาน
 • การประกอบอาหารไทยประเภท ยำ ลาบ พล่า 1
 • การประกอบอาหารไทยประเภท แกงและต้ม 1
 • ขนมไทย 1
 • การประกอบอาหารไทยประเภท ผัด และทอด
 • ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 3 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร Thai Cuisine Chef Certificate 1

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยม 6 หรือ เทียบเท่า
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานครัว
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อทางเดินอาหาร
 • ไม่เคยถูกพิพากษาให้ต้องโทษหรือจำคุก
ช่วงเวลาเปิดเรียน :  กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาเรียน : 8.5 สัปดาห์
จำนวนชั่วโมงเรียน : 256 ชั่วโมง ( ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ )

Thai Cuisine ChefCertificate Level 2
 • การประกอบอาหารไทยประเภท ยำ ลาบ พล่า 2
 • อาหารประเภทแกงและต้ม2
 • ขนมไทย 2
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทย 4 ภาค
 • อาหารจานเดียวและอาหารชุด ประเภทข้าวและเส้น 1
 • อาหารว่างไทย 1
 • ศิลปะการตกแต่งและนำเสนออาหาร
 • การแกะสลัก ผัก ผลไม้ ระดับ 1
 • เครื่องดื่ม
 • ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 3 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร Thai Cuisine Chef Certificate 2

 • ผ่านการเรียนหลักสูตร เชฟอาหารไทย ระดับ 1 (ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยม 6 หรือ เทียบเท่า
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานครัว
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อทางเดินอาหาร
 • ไม่เคยถูกพิพากษาให้ต้องโทษหรือจำคุก
ช่วงเวลาเปิดเรียน : -
ระยะเวลาเรียน : 8.5 สัปดาห์
จำนวนชั่วโมงเรียน : 262 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ )
 
Thai Cuisine ChefCertificate Level 3
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับครัวอาหารไทย
 • การจัดการร้านอาหารไทย
 • อาหารประเภท น้ำพริกเครื่องจิ้ม เครื่องเคียง และ ของแนม
 • อาหารจานเดียวและอาหารชุด ประเภทข้าวและเส้น 2
 • อาหารว่างไทย 2
 • อาหารไทยร่วมสมัย
 • การแกะสลัก ผัก ผลไม้ ระดับ 2
 • การผลิตอาหารปริมาณมากและการจัดการงานเลี้ยง
 • ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 3 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผ่านการเรียนหลักสูตร เชฟอาหารไทย ระดับ 2 (ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยม 6 หรือ เทียบเท่า
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานครัว
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อทางเดินอาหาร
 • ไม่เคยถูกพิพากษาให้ต้องโทษหรือจำคุก
ช่วงเวลาเปิดเรียน : -
ระยะเวลาเรียน :9 สัปดาห์ (รวมสอบจบ) 
จำนวนชั่วโมงเรียน : 252 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ) 
 

 

No. of participants : 25 persons per class

Accredited by:
 • Thai Ministry of Education
 • MSC Thai Culinary School
Term Start:
16 October 2017
Duration:
ระยะเวลาเรียน: 3 เดือน
ระยะเวลาฝึกงาน: 3 เดือน
Study Hour:
จำนวนชั่วโมงเรียน : 770 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี เเละภาคปฏิบัติ )
จำนวนชั่วโมงฝึกงาน : 1,700 ชั่วโมง (เต็มเวลา)
Course Fee:
ค่าเรียน : ชำระเป็นระดับ
Kitchen equipment:

ค่าสมัคร 5,000 บาท (ชำระพร้อมใบสมัคร และ ไม่สามารถเรียกคืนได้ )

ค่าชุดยูนิฟอร์ม : ฟรี 1 ชุด ( ตัดเพิ่ม 3,000 บาท )

ค่าอุปกรณ์ : 25,000 บาท

Remark: -