ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี สาขาอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

Program outline:

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้สามารถดำเนินการทดสอบ โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี สาขาอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

 • วัตถุประสงค์ ในการทดสอบมาตรฐานเพื่อให้ผู้ประกอบอาหารไทยมีมาตรฐานแห่งชาติที่เป็นที่ ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  สาขาอาชีพ ธุรกิจบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการทดสอบฝีมือแรงงาน มีดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป และ ไม่เคยต้องโทษ
 2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป (ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารไทย) หรือผ่านการเรียนด้านอาหารไทยอย่างน้อย 90 ชั่วโมง

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. ใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
 5. ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 1,000 บาท  ค่าวัตถุดิบและวัสดุ 500 บาท
 6. สำเนาใบรับรองการทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรือ
 7. สำเนาTranscript หรือ สำเนาวุฒิบัตรอบรมไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง

อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในการทดสอบภาคปฏิบัติ

 1. หมวกคลุมผม , ชุดปฏิบัติงานครัว , ผ้ากันเปื้อน , เช็ดมือ
 2. มีด สำหรับการแกะสลักผักผลไม้
 3. แต่งกายให้สุภาพและสวมรองเท้าที่ปลอดภัยสำหรับทำครัว

เวลาในการ ทดสอบ

 1. สอบทฤษฎี เริ่ม 13.00 – 14.00 น.
 2. สอบการประกอบอาหาร(3 ชั่วโมง) เริ่ม 9.00-12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น

เปิดให้ทดสอบ ตามกำหนดการของโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลทางเวปไซต์ หรือ เฟสบุค

www.msccookingschool.com

www.facebook.com/msccookingschool/

 

ช่วงเวลาทดสอบ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. ที่สถานทดสอบโรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี

** สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี
** โทร. 02 185 1414 เวลา 9.00-17.00 น. ทุกวันเว้นวันหยูดนักขัตฤกษ์

 

 

No. of participants : - persons per class

Accredited by:
MSC Thai Culinary School
Term Start:
-
Duration:
-
Study Hour:
-
Course Fee:
 • ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 1,000 บาท 
 • ค่าวัตถุดิบและวัสดุ 500 บาท
Kitchen equipment:
 1. หมวกคลุมผม , ชุดปฏิบัติงานครัว , ผ้ากันเปื้อน , เช็ดมือ
 2. มีด สำหรับการแกะสลักผักผลไม้
 3. แต่งกายให้สุภาพและสวมรองเท้าที่ปลอดภัยสำหรับทำครัว

Remark: -