Thai Professional Cookery Certificate

Program outline:

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ (Thai Professional Cookery Certificate) เป็นหลักสูตรที่สอนทำอาหารไทยแท้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้นักเรียนทุกคนเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคต แบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน การเรียนการสอนครอบคลุมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และไม่ได้มีแค่การเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปฝึกงาน ลงแข่งขัน และทำกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นการเปิดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ฝึกทักษะในการทำอาหาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี รวมถึงทางโรงเรียนไม่ได้มีสอนแค่อาหารไทยเท่านั้น ขนมไทยและแกะสลักก็ยังรวมอยู่ในหลักสูตรนี้อีกด้วย มีเชฟผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงการอาหารไทยคอยดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับต้น

 • การสุขาภิบาลอาหาร
 • การจัดการวัตถุดิบและการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหาร
 • การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานครัว
 • หลักการประกอบอาหารไทย และการประกอบอาหารไทยพื้นฐาน
 • การประกอบอาหารไทยประเภท ยำ ลาบ พล่า 1
 • การประกอบอาหารไทยประเภท แกง และต้ม 1
 • ขนมไทย 1
 • การประกอบอาหารไทยประเภท ผัด และทอด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานครัว
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อทางเดินอาหาร
 • ไม่เคยถูกพิพากษาให้ต้องโทษหรือจำคุก

 

ช่วงเวลาเปิดเรียน : มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม
ระยะเวลาเรียน : 8.5 สัปดาห์ (รวมสอบจบ) 
จำนวนชั่วโมงเรียน : 234 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 

 

No. of participants : 25 persons per class

Accredited by:
 • Thai Ministry of Education
 • MSC Thai Culinary School
Term Start:

16๋ January 2019

Duration:
ระยะเวลาเรียน: 3 เดือน
ระยะเวลาฝึกงาน: 3 เดือน
Study Hour:
จำนวนชั่วโมงเรียน : 234 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ)
จำนวนชั่วโมงฝึกงาน:  568 ชั่วโมง
Course Fee:

ค่าเรียน  85,000 Baht

Kitchen equipment:

ค่าชุดยูนิฟอร์ม : ฟรีเสื้อเชฟ  2 ตัว, ผ้ากันเปื้อน 1 ผืน, หมวกเชฟ (กระดาษ) 1 ใบ

Remark: -