Calendar

< May 2019 >
SunMonTueWedThuFriSat
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

หลักสูตรเชฟอาหารไทยจานด่วน ประเภทผัดและทอด

ความชำนาญในการผัดและทอด ถือเป็นทักษะสำคัญที่สุดของเชฟอาหารไทยที่ “ต้องมี” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดแรงงานในธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้

Duration: 02/05/2019 - 30/06/2019
Study Hours: จำนวนชั่วโมงเรียน : 160 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ) 
จำนวนชั่วโมงฝึกงาน:  416 ชั่วโมง
No.of Participants: 15
Course Fee : THB 25,000.00

12-Days Intensive Course

- เป็นผ้ทูี่มีความสนใจในหลักสูตร - เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี ถึง 60 ปีบริบรูณ์ - วฒุิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า - เป็นผู้ที่สามารถฟัง,พูด,อ่าน,เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ - สขุภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรงติดต่อทางเดินอาหาร

Duration: 18/05/2019 - 10/08/2019
Study Hours: 6-8 hours
No.of Participants: 15
Course Fee : THB 65,000.00